Un artículo de opinión de Joan Frances Peris, aparecido en Levante-EMV de 9-3-2002 que reproducimos por su interés

levante.gif (4170 bytes)

Carta oberta a la comissària Margot Wallström

Joan-Francesc Peris - Diputat i portaveu d´Esquerra Verda

(Comunitat Autónoma Valenciana)

Distingida Senyora: Sóc un valencià, diputat autonòmic, molt preocupat pels possibles impactes ambientals que puga suposar el Pla Hidrològic aprovat pel el Govern de l´Estat Espanyol i presentat recentment davant la UE. Aquest PHN està basat en una política de l´aigua desfasada, d´augment de l´oferta encara que siga a base de transvasaments, sense plantejar-se una nova cultura de l´aigua de gestió de la demanda, les noves tecnologies i l´ordenació sostenible del territori. A més, si s´executa tindria greus afeccions ambientals tant en la conca donant com en les receptores intermèdies i finals.

Ara que el Parlament Europeu ha aprovat una esmena contrària als plans hidrològics insostenibles, encara que, malauradament, no es fa menció específica a l´espanyol, vostè té una important responsabilitat per a valorar-lo.

Sembla que el Govern encara no ha decidit què fer amb el transvasament en la part central del traçat, la Ribera del Xúquer, la zona central del meu País. La Ribera i l´Horta concentren més d´un milió d´habitants que beuen les aigües dels rius Túria i Xúquer, tenen el sòl agrícola més ric d´Europa i el segon humidal més important d´Espanya: l´Albufera de València.

Albufera de Valencia

Doncs bé, senyora Wallström, aquest centre del País és solament zona de pas, rebrà unes aigües de pitjor qualitat que no es queden en ella, i per això, li plantege les següents preguntes: ¿El Govern espanyol ha presentat a la UE la traça definitiva de tot el recorregut del transvasament des de Xerta fins Almeria? ¿En l´avaluació estratègica ambiental del PHN que li han presentat és cert que no figura cap avaluació ambiental del transvasament al seu pas pel Camp de Túria, Horta de València, la Ribera del Xúquer, la Costera?

¿És cert que no diu com afecta el transvasament al curs mitjà i baix del Xúquer i l´Albufera de València?

¿Existeix una avaluació dels efectes en la qualitat de les aigües receptores de l´arribada de l´aigua de l´Ebre per la seua alta conductivitat, sulfats, DBOs, nitrats o fosfats als rius Millars, Túria i Xúquer?

Crec que era la meua obligació política i cívica compartir els meus dubtes, de molts valencians, amb vostè, sobretot ara que es pretén el finançament europeu d´aquest PHN clarament insostenible. Solament la UE pot aconseguir que el Govern espanyol es plantege un nou PHN que tinga el consens científic, social, polític i territorial, impulsant al conjunt de l´Estat una nova cultura de l´aigua.

Página Principal | Índice | Novedades | Atentados Ecológicos | La Página del Socio |

Sujetos relacionados con perjuicios al Medio Ambiente | Buzón del Colaborador | ¿La Ley es igual para todos? |

Peces Continentales, Anfibios y Reptiles Valencianos | Legislación Valenciana | Legislación Medioambiental

www.mediterranea.org/cae