PROHIBIDA LA CAÇA EN ELS HUMEDALES AMB PLOM

25 DE MAIG DEL 2004

RENYADA A L'ANTIGA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

SENTENCIA Nº 793/04

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA IMPOSA LA PROHIBICIÓ TOTAL DE L'ÚS DE MUNICIÓ DE PLOM EN LA CAÇA EN HUMEDALS INVALIDANT UNA ORDE DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT QUE ESTABLIA EXCEPCIONS FINS A L'ANY 2005

    El TSJ de la Comunitat Valenciana ha dictat sentència enfront del Recurs que ECOLOGISTES EN ACCIÓ va interposar contra la pròrroga que la Conselleria de Medi Ambient va establir a la prohibició de la caça amb munició de plom en els humedals valencians al setembre del 2001. La sentència ha sigut dictada el 10 de maig del 2004, però ha sigut comunicada a les parts (Federació de Caça, Conselleria de Medi Ambient i Ecologistes en Acció) divendres passat 21 de maig del 2004. Esta sentència és parcialment favorable a les tesis ecologistes que impugnaven la Disposició Transitòria de l'Orde que va establir la pròrroga, perquè encara que accepta el període de prorroga entre octubre del 2001 i octubre del 2002, ordena la vigència d'eixa prohibició total sense excepcions a partir d'octubre del 2002.

    La Conselleria de Medi Ambient al setembre del 2001 va publicar una Orde que trasponía el Reial Decret 581/2001 del Ministeri de Medi Ambient que establia la prohibició de la caça amb munició amb plom en tots els humedals, fent-se eco dels compromisos internacionals acceptats pel Regne d'Espanya (Conveni de humedals de Ramsar –1971-, Conveni de Conservació d'Espècies Migratòries de Bonn –1979). Eixe Reial Decret deixava en mans de la Comunitats Autònomes l'adopció de mesures excepcionals temporals a eixa prohibició, sempre que estigueren justificades per raons de "interés públic de primer orde, ja siguen de caràcter socioeconòmic o encaminades a protegir la salut o la seguretat dels ciutadans". La Conselleria de Medi Ambient es va acollir a eixa possibilitat establint una pròrroga de la prohibició amb diferents gradacions, però que prolongava la mateixa fins a gener del 2005 en determinades zones (vedats d'aquàtiques de Cullera i Silla).

    ECOLOGISTES EN ACCIÓ valora la Sentència del TSJ com un autèntic renyada a l'antiga Conselleria de Medi Ambient, dirigida en eixes dates pel Conseller Fernando Modrego, i a la Federació de Caça, que va actuar com a codemandada, ja que es demostra en interlocutòries els danys sobre les espècies protegides d'avifauna per la ingestió de la munició de plom (30.000 a 50.000 morts anuals) i que la pròrroga de la prohibició de la caça amb munició de plom no tenia cap fonamentació legal, ja que hi ha alternatives a eixes pràctiques (munició sense plom alternativa i escopetes homologades) en el mercat des de fa anys. La sentència establix l'obligació a la Generalitat Valenciana de la publicació en el Diari Oficial de la nul·litat parcial de l'Orde, la qual cosa suposa per tant la vigència efectiva i total de la prohibició de l'ús del plom en tots els humedals valencians. Una vegada més es demostra, després de la recent sentència de la prohibició de la caça amb parany (també després de recursos interposats per ECOLOGISTES EN ACCIÓ i per Agró), que els desenrotllaments reglamentaris sobre protecció d'avifauna i la seua caça, establits per la Conselleria de Medi Ambient en mans del Partit Popular no tenen fonamentació legal i responen a les demandes d'un sector social (els caçadors), en detriment de la conservació de la biodiversitat i el medi ambient, defesa per la majoria de la societat. Estes dos sentències del TSJ tindran repercussió important en la tramitació del Projecte de Llei de Caça que substituïsca a l'obsoleta Llei de Caça de 1970, llargament promesa pel Partit Popular, però que fins ara en els últimes legislatures ha sigut incapaç d'aprovar.

Més informació: Carlos Arribas 676 048 331

El Letrado D. Pedro VILA ARTEAGA contra la Orden de 14.09.2001 de la Consellería de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Real Decreto 581/2001, por la que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para la caza y tiro olímpico.

www.mediterranea.org/cae